Ústecká ZŠ SNP prezentuje putovní výstavu

Ústecká ZŠ SNP prezentuje putovní výstavu
26.1.2012
Náměstkyně primátora Helena Kubcová dnes navštívila ústeckou Základní školu SNP, kde zhlédla prezentaci putovní výstavy „Neztratit víru v člověka – Protektorát očima židovských dětí“.

Po celý leden je možno v prostorách ZŠ SNP zhlédnout zajímavou výstavu, zapůjčenou od Židovského muzea v Praze, která seznamuje návštěvníky s osudem šesti židovských dětí v době Protektorátu Čechy a Morava. Výstava, kterou náměstkyni primátora Heleně Kubcové představila ředitelka školy Ramona Grohová, se věnuje perzekucím, kterým byli Židé v této době vystavení. Podrobněji seznamuje například s ghettem Terezín, transporty na východ či vyhlazovacím táborem Osvětim. Výstava je doplněna vzpomínkami a deníkovými záznamy židovských dětí. Výstava je přístupná i široké veřejnosti. Zajímavostí celého projektu je skutečnost, že děti z vyšších ročníků výstavu prezentují svým mladším spolužákům a formou dotazů a odpovědí jim odhalují historii tohoto pohnutého období našich dějin.

Oceňuji aktivitu žáků ZŠ SNP. Z právě skončené prezentace projektu bylo zřejmé, že žáci svoji úlohu nevnímají jako povinnost, ale se zájmem a s chutí předávají své vědomosti těm mladším. Tato forma zapojení starších žáků do procesu zprostředkování informací ostatním je velmi zajímavá a je samotné tato role viditelně baví,“ pochválila prezentaci projektu náměstkyně Kubcová.