Ústecké dny v Bruselu

Ústecké dny v Bruselu
6.11.2008
Město Ústí nad Labem uspořádalo panelovou diskusi na téma „Role a význam měst v regionální politice EU“.

   Akce se konala pod záštitou místopředsedy vlády ČR a ministra pro místní rozvoj ČR Jiřího Čunka. Město na akci zastupoval primátor Jan Kubata, který se s přítomnými podělil o zkušenosti města s čerpáním prostředků z fondů EU i se zapojením do její regionální politiky. Diskuse se zúčastnili velvyslankyně ČR při EU Milena Vicenová, zástupci Evropské komise, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, poslanci Evropského parlamentu, odborníci a zástupci regionů z ČR, Polska, Německa, Rakouska, Bulharska a Rumunska a rovněž členové diplomatického sboru.

   Panelová diskuse navazovala na pilotní akci města Ústí nad Labem k výše uvedenému tématu v rámci ČR, která proběhla na podzim 2006 na Větruši a jež se zúčastnil tehdejší ministr pro místní rozvoj ČR Petr Gandalovič, vysocí představitelé Evropské komise (dále jen EK), primátoři českých a moravských měst a odborná veřejnost. Akce na Větruši měla za cíl seznámit města v ČR s podmínkami čerpání prostředků z fondů EU v období 2007-2013 a s integrovaným přístupem k jejich dalšímu rozvoji. Akce měla velký ohlas a dodnes je zmiňována v oficiálních dokumentech EK v souvislosti s problematikou městského rozvoje v regionální politice EU.

   „Město Ústí nad Labem bylo nejúspěšnějším městem v ČR (mimo Prahu) v čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU v období 2004-2006 a na tento vynikající výsledek jsme úspěšně navázali i nyní v novém období 2007-2013, kdy jsme opět první, neboť městu byly schváleny projekty v celkové výši 47,5 mil. €. To nemá v ČR, s výjimkou Prahy, obdoby. To jasně naznačuje, že naše strategie je úspěšná a proto jsme se s našimi zkušenostmi chtěli podělit na evropské úrovni“, uvedl primátor Kubata. Jeho slova potvrzuje i poslanec EP Vlasák: „Město Ústí nad Labem bylo velmi aktivní při přípravě metodiky nutné k vytváření Integrovaných plánů rozvoje měst v ČR, svou pozici dokonce několikrát konzultovalo i v Bruselu přímo s EK a rovněž mu vděčíme za zahájení debaty k této problematice v ČR na Větruši před 2 lety.“

   Všichni přítomní účastníci hodnotili akci jako velmi úspěšnou a poděkovali městu za tuto iniciativu, která umožnila opětovnou diskusi na velmi důležité, byť mnohdy neprávem opomíjené téma.