Ústecký dětský sbor slavil 45 let od založení

Ústecký dětský sbor slavil 45 let od založení
19.4.2011
Slavnostního koncertu se za město zúčastnila náměstkyně primátora Zuzana Kailová.

   „Panu Vlastimilu Kobrlovi jsem zároveň předala pamětní list primátora města Víta Mandíka za dlouholetou činnost s vedením sboru, který vždy reprezentoval město Ústí nad labem a jeho sborové umění nejen v rámci České republiky, ale také v mnoha zemích světa“, doplnila Zuzana Kailová.

  Ústecký dětský sbor založili v roce 1966 sbormistři Vlastimil Kobrle a Josef Říha a od podzimu téhož roku v něm začala působit také Anna Kobrlová-Brůnová. V průběhu dalších let se vystřídalo několik spolupracovníků sbormistrů a od roku 1998 se datuje počátek činnosti sbormistrů Petra Zemana a Martiny Zemanové-Gaertnerové.

  Místa pravidelných zkoušek byla za celá dlouhá léta jen dvě – Dům kultury v Ústí nad Labem a od roku 1990 Univerzita J. E. Purkyně. ÚDS pořádal stovky samostatných koncertů a zúčastnil se mnoha festivalů a soutěží. Jako „výraz uznání mimořádného přínosu interpretační sbormistrovské činnosti“ byla sbormistru Vlastimilu Kobrlovi udělena „Cena Františka Lýska“. Sbor doprovázeli klavíristé Vladimír Kuželka a Václav Krahulík, který s ním úspěšně spolupracuje dodnes.

  Od roku 2003 se datuje úzká spolupráce s významným českým skladatelem Milošem Bokem. Ústecký dětský sbor provázel na mnoha vystoupeních doma i v zahraničí jeho mše (Missa brevis Es dur, Missa brevis Fis dur „Křinická“) i jiné chrámové skladby (např. Symfonické koledy, Hymnus k Duchu svatému, Psalm 131). V České televizi natočil ÚDS sborové party Bokovy hudby ke známé pohádce Anděl Páně.

  Uplynulých čtyřicet pět let činnosti Ústeckého dětského sboru bylo naplněno usilovnou prací nejen sbormistrů a jejich spolupracovníků, ale i tisíců dětí, které souborem prošly. Naučily se v něm soustavně a cílevědomě pracovat v kolektivu, porozumět často složitým stavbám kvalitních hudebních děl a mnoho z nich se hudbě věnuje i v dospělosti, byť třeba jen na amatérské úrovni.