Ústecký GIS prezentován v Bratislavě

Ústecký GIS prezentován v Bratislavě
17.6.2011
Jedná se o veřejně přístupnou aplikaci, kteráposkytuje detailní informace o brownfieldech na území obce s rozšířenou působností (ORP) Ústí nad Labem.

   GIS vrstva brownfieldů vznikala od podzimu loňského roku a vychází z inventarizace brownfieldů, jejíž výsledky jsou v této formě použitelné pro širokou veřejnost. Sčítání brownfieldů zpracovával Institut udržitelného rozvoje sídel ve spolupráci s odborem strategického rozvoje magistrátu města. Zjištěná data jsou velmi hodnotná pro koncepční práci na regeneraci těchto problémových nemovitostí.

   Město Ústí nad Labem spolupracuje s Ústeckým krajem v projektu CircUse. Projekt CircUse je zaměřen na zavedení konceptu „Circular Land Use Management“. Koncept Circular Land Use Management usiluje o minimalizaci záboru zemědělské půdy a využívání brownfieldových ploch, na dlouhodobé strategické plánování měst, tak, aby se zvýšil podíl znovuvyužití brownfieldů.

  Ve dnech 8. a 9. června 2011 byly prezentovány členům projektu CircUse zkušenosti města Ústí nad Labem s vytvářením databáze brownfieldů a jejím překlopením do GIS vrstvy a s její průběžnou správou a možnostmi editace.