Ústeckým sokolům je 115 let

Ústeckým sokolům je 115 let
15.10.2009
Tělovýchovná jednota Sokol byla založená v roce 1894. Dnes má 672 členů.

   Přínos sokolů pro město připomněl na slavnostním setkání primátor města Jan Kubata, který se společně se svým náměstkem Janem Řeřichou zúčastnil slavnostního odhalení pamětní desky. „Byli to právě sokoli, kteří se zasloužili o navrácení sochy T. G. Masaryka na Střekovské náměstí. A jsou to opět sokoli, kteří do svých řad získávají mladou generaci, která tak tráví volný čas na sportovištích. A za to jim patří velký dík“, poděkoval Kubata.

   Ústečtí sokoli vydali u příležitosti 115. výročí od založení v pořadí už třetí sborník, který obsahuje informace nejen z historie, ale také současného dění kolem sokolů doplněné o dobové fotografie. Přináší také přehled o sportovních aktivitách a přehled úspěchů jednotlivých oddílů. Výročí připomíná také pamětní deska umístěná na zdech Tyršova domu.