Ústí nad Labem hostilo třídenní zahraniční konferenci

Ústí nad Labem hostilo třídenní zahraniční konferenci
11.4.2016
Na třídenní zahraniční konferenci v rámci projektu APPEACE navštívilo Ústí nad Labem 11 zástupců evropských měst a muzeí.

Hosté přijeli z Rimini (Itálie), Sandanski (Bulharsko), Mariboru (Slovinsko), Ipri (Belgie), La Jonqueru (Španělsko) a Kavaly (Řecko).

Cílem tohoto projektu financovaného z programu Evropa pro občany je výměna zkušeností v oblasti připomínání si hrůzných událostí světových válečných konfliktů. I s ohledem na aktuální konflikty v Evropě je nezbytné pamatovat na jejich možné důsledky. Především dětem a mladým lidem, kteří tyto konflikty sami nezažili, musíme vhodným a atraktivním způsobem ukazovat, jak velký význam a hodnotu má mír pro naše životy.

Konference byla zahájena ve čtvrtek 7. dubna v Muzeu města Ústí nad Labem, a to přivítáním ze strany primátorky Věry Nechybové a ředitele muzea Václava Houfka. Následovala komentovaná prohlídka výstavy Tenkrát na severozápadě dokumentující události roku 1945 v Ústí nad Labem, na kterou navázala procházka centrem města zaměřená na místa spojená s válečnými událostmi. Delegace navštívila i Muzeum civilní obrany, které sídlí v bývalém protiatomovém bunkru ve skále pod Větruší.

Páteční program byl zahájen velmi působivou prezentací učitelek a žáků ZŠ v Trmicích, kteří se podíleli na projektu „Zmizelí Langweilovi“. Součástí bylo i promítání krátkého animovaného filmu „Klíč života“, který byl v rámci projektu vytvořen a dokonce vyhrál hlavní cenu poroty na mezinárodní přehlídce audiovizuální tvorby dětí a mládeže do 26 let Animánie v Plzni v říjnu 2015. Účastníci konference neskrývali své nadšení, a když zmíníme, že jedno oko nezůstalo suché, není to nadsázka.

Odpolední program byl věnován návštěvě malé pevnosti a muzea ghetta v Terezíně. Konference byla zakončena sobotní návštěvou památníku a muzea v Lidicích, a přestože se jednalo o velmi emotivní program, účastníci neskrývali nadšení a spokojenost z nových zážitků, informací a získané inspirace pro svoji práci.

K celému programu byli přizváni i zahraniční studenti, kteří v Ústí nad Labem studují v rámci programu Erasmus. Jedním z výstupů je rovněž podepsání smlouvy o spolupráci mezi naším muzeem a Muzeum národního osvobození v Mariboru.

Primátorka zahájila konferenci a zahraniční hosty přivítala v ústeckém muzeu.

Hosté si prohlédli památník v Ústí nad Labem.

U příležitosti výročí náletů na město se památce obětem poklonili představitelé města.