Ústí nad Labem je v rozvoji měst čtvrté

Ústí nad Labem je v rozvoji měst čtvrté
21.9.2012
Společnost MasterCard zveřejnila výsledky unikátního projektu MasterCard česká centra rozvoje.

Tentokrát se studie, kterou tradičně zpracoval tým odborníků z Vysoké školy ekonomické v Praze, zaměřila na socioekonomický rozvoj ve všech 14 krajích a krajských městech. Největší posun zaznamenaly v uplynulých čtyřech letech Ústecký, Liberecký a Moravskoslezský kraj. V žebříčku krajských měst se Ústí nad Labem umístilo na čtvrtém místě, nejpříznivějšího vývoje dosáhla Ostrava následovaná Karlovými Vary a moravskou metropolí Brnem.

Jak výzkum uvádí, ústecký region patří ke krajům s nejvyšší hustotou obyvatelstva. Ačkoliv je kraj velmi rozmanitý, většina obyvatel ČR si území kraje spojuje zejména s těžbou hnědého uhlí a se sociálními problémy. V současnosti dochází k rekultivaci oblastí po těžbě a k pomalému zlepšování životního prostředí. V ekonomice kraje hrají důležitou roli energetika, těžba uhlí, strojírenství a chemický průmysl. Ze sledovaných ukazatelů vyplývá, že pro Ústecký kraj jsou dlouhodobě problémové zejména údaje vztahující se k nezaměstnanosti.

I když dosáhl druhého nejnižšího indexu vývoje míry nezaměstnanosti, v absolutní hodnotě má Ústecký kraj nejvyšší míru (12,8 %) nezaměstnanosti v celé ČR. V kraji byl mimo jiné zaznamenán nejnižší pokles počtu stavebních ohlášení a povolení a největší relativní pokles kriminality, která je však v absolutní hodnotě (17,25 trestných činů na 1 tis. obyvatel) druhá nejvyšší v ČR. Dále zde byl zjištěn relativně nízký nárůst počtu uchazečů na 1 volné pracovní místo.