Ústí nad Labem navštívil velvyslanec USA Andrew H. Schapiro

Ústí nad Labem navštívil velvyslanec USA Andrew H. Schapiro
26.2.2015
Velvyslance na půdě magistrátu přijal primátor Josef Zikmund společně se svými náměstky.

 

V úvodním slovu primátor Zikmund přivítal velvyslance Schapira a představil město Ústí nad Labem a jeho vize. Pan velvyslanec poděkoval za velmi milé přijetí a sdělil, že jako velvyslanec chce tuto zemi skutečně poznat, a proto není jen v Praze: „Tento týden jsem byl v Olomouci, v Ostravě a to nejlepší jsem si nechal na konec: Ústí nad Labem. Je pro mě úžasné, že se tady mohu setkat s novými lidmi z řad nového politického vedení,“ doplnil.

Témat setkání bylo skutečně mnoho. Pan velvyslanec si se zájmem vyslechl aktuální situaci ve městě. Pan primátor krátce poinformoval o historii města a jeho vazbě na Sudety a zazněla i zpráva o Collegiu Bohemicu, které by mělo přispět k tomu, aby byly napraveny rány mezi německým a českým obyvatelstvem a napomoci rozvoji nových mezilidských a mezinárodních vztahů. Pan velvyslanec položil dotaz náměstku Hausenblasovi: „O Vás jsem slyšel mnoho: pracujete v soukromém sektoru, jste filantrop… Co vy vlastně neděláte?“ Martin Hausenblas zmínil historii známého Činoheráku, neskutečné vzepjetí a součinnost občanů nejen města Ústí nad Labem, ale celé země, kteří pro záchranu divadelní scény založili sbírku a pomohli hercům přežít. „Lidé tu vlastníma rukama a vlastními prostředky opravili i další kulturní stánek a mě těší, že se opět také díky naší pomoci kultura do města vrací,“ dodal Martin Hausenblas.

Velvyslance zaujala i myšlenka zpřístupnění šikmé věže kostela Nanebevzetí Panny Marie v centu města.

Náměstkyně Jana Bohuňková pohovořila o stavu města, které bojuje s obrovskou chudobou, s vysokou mírou nezaměstnanosti a problematikou drog: „Chudoba je spojena právě s drogami a tato problematika prostupuje všemi oblastmi a my ji musíme řešit. Problém máme i s romskou menšinou, které do města byla postupně ruku v ruce s privatizací městských bytů sestěhována. Máme v těchto lokalitách vybydlené domy a nepořádek.“

Tématem diskuze s velvyslancem Schapirem byl i současný ekonomický stav ve městě. Náměstek Martin Mata vysvětil, že situace příznivá není: „Ústí je druhým nejzadluženějším městem v ČR a současná situace vzhledem k sankcím není pro letošní rok příznivá. Každopádně chceme město ozdravit“. V návaznosti naromskou problematiku doplnil: „Já sám jsem Rom a ze své pozice se snažím jít příkladem všem ostatním a ukázat správnou cestu, tj. být slušný, poctivý a pracující člověk aktivně zapojený do společnosti se zájmem o dění kolem nás.“

Závěrem zazněly společné plány vedení města: Chceme dát městu novou vizi, chceme se opřít o Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně, chceme společně pracovat na nových technologiích a inovacích, aby se město očistilo od industriálního obrazu a vybudovali jsme atraktivní prostředí a místo, kde lidé budou chtít žít a zakládat rodiny a tím pádem mít důvod zůstat. Ideou je vytvoření industriálního inkubátoru ve spolupráci města s krajem a ústeckou univerzitou.

Poselství vedení města pro velvyslance je následující: Rádi bychom, pane velvyslanče, abyste na Ústí myslel ve chvíli, kdy se na Vás obrátí nějaká americká univerzita s žádostí o zahraniční spolupráci. Pokud by okolo Vás šla nějaká společnost s čistými technologiemi a všemi námi zmíněnými ideovými náměty, propojte nás.