Ústí nad Labem navštívila britská velvyslankyně

Ústí nad Labem navštívila britská velvyslankyně
24.10.2012
Velvyslankyně Spojeného království Velké Británie a Severního Irska Její Excelence Sian MacLeod navštívila Ústí nad Labem. Přijal ji primátor Vít Mandík.

Jednání se zúčastnila náměstkyně primátora Zuzana Kailová a představitelé neziskových organizací a odborných pracovišť magistrátu. Paní velvyslankyně se zajímala o současný rozvoj města i o jeho historii, jednání bylo zaměřeno na sociální otázky, využití evropských fondů nebo integraci Romů.

„Návštěva měla příjemný, velmi neformální charakter. Hovořili jsme i o některých problémech, jako je dopravní dostupnost města, nezaměstnanost, vyloučené lokality a otázky etnických menšin, které se snažíme řešit a paní velvyslankyně k tomu vyjádřila své pochopení,“ uvedl primátor Vít Mandík.

Paní velvyslankyně promluvila o zkušenostech Velké Británie, která také musí řešit podobné problémy a jak připomněla, hodně záleží na výchově a vzdělání. „Já jsem dříve studovala hudbu a myslím si, že vzdělávání v kulturní oblasti je také jedna z cest k řešení."

Dalšími body programu britské velvyslankyně v Ústí nad Labem byla návštěva Univerzity J. E. Purkyně a setkání s žáky základní umělecké školy.