Ústí nad Labem vypisuje ideovou architektonicko-urbanistickou soutěž

Ústí nad Labem vypisuje ideovou architektonicko-urbanistickou soutěž
10.11.2014
Předmětem soutěže je zpracování architektonicko-urbanistického návrhu na kultivaci veřejného prostoru s termínem do 7. ledna 2015.

 

Prostor je vymezený obchodním domem Labe a obchodním centrem Forum v ulici U Kostela, včetně stávající pěší propojky do ulice Revoluční, s řešením návazností především na nejbližší okolí. Předmětem řešení je návrh na víceúčelové využití prostoru a posouzení podílu tržní, volnočasové, případně jiné funkce. Návrh bude řešit funkční a prostorové uspořádání prostoru, včetně umístění mobiliáře a osvětlení

Cílem soutěže je najít hlavní využití (význam, charakter, funkci, „ducha“) významného veřejného prostranství města Ústí nad Labem, neboť se jedná o území v přímé návaznosti na centrum. V těsné blízkosti jsou dvě hlavní ústecká náměstí - Lidické i Mírové a řešený prostor se nachází na pěší spojnici mezi hlavním vlakovým a bývalým autobusovým nádražím.

V současné době jsou v tomto prostoru podél fasády OD Labe umístěny stánky trhovců, které jsou jediným důvodem návštěvnosti. Stánkaři využívají zázemí OD Labe. Předmětem soutěže je také vyjádření se k zachování či likvidaci, příp. kultivaci „tržnice“, resp. k tomu, zda má být prostor jakýmsi „tržním náměstím“ nebo prostorem zcela jiným a jakým. Západně od řešeného území (přes Malou Hradební) bylo v minulosti hlavní autobusové nádraží, jehož funkci chce město obnovit.

Výzva ke zpracování architektonicko-urbanistického řešení byla na profilu zadavatele, tj. města Ústí nad Labem, zveřejněna dne 12. 9. 2014.

Termín  odevzdání soutěžních návrhů k urbanisticko-architektonické soutěži „KULTIVACE VEŘEJNÉHO PROSTORU MEZI OBCHODNÍMI DOMY OD Labe a OC Forum“ byl prodloužen do 7. 1. 2015.