Ústí získá 297 miliónů na zkvalitnění MHD

Ústí získá 297 miliónů na zkvalitnění MHD
16.3.2011
Výbor Regionální rady regionu Severozápad schválil poskytnutí dotace na Integrovaný plán rozvoje města Ústí nad Labem.

V rámci IPRM Mobilita bude moci Ústí nad Labem ve spolupráci s Dopravním podnikem města Ústí nad Labem zrealizovat 6 projektů zaměřených na zatraktivnění MHD ve městě. Celková výše nákladů by měla činit 586 400 000 Kč, přičemž dotace ve výši 51% znamená, že z Evropské unie poplyne 296 950 000 Kč a město se na IPRM bude podílet částkou 289 450 000 Kč, tj. 49%. Fyzická realizace jednotlivých projektů bude probíhat v letech 2012 až 2014.

Nosným projektem je obnova vozového parku, která bude představovat nákup 26 nízkopodlažních trolejbusů. Druhou, neméně významnou prioritou, je komplexní modernizace odbavovacího systému, jež umožní snadnější a komfortnější odbavení cestujících. IPRM Mobilita je zaměřen rovněž na zlepšení dostupnosti MHD pro osoby s omezenou schopností pohybu, a to prostřednictvím rekonstrukce stávajících zastávek MHD tak, aby byly přizpůsobeny novým nízkopodlažním trolejbusům. Komfort cestování zajistí také dobudování obratiště a točny a nově instalovaný informační systém tzv. „inteligentních zastávek“.