Ústí navázalo mezinárodní spolupráci

Ústí navázalo mezinárodní spolupráci
24.9.2012
Studijní návštěva zahraničních zástupců mezinárodního projektu PREVENT, do kterého se město chystá vstoupit, proběhla v Ústí nad Labem.

Projekt se chce zabývat problematikou předčasného ukončování školní docházky, která je vnímána jako vážný celoevropský problém, a tudíž je nejen pro Ústí nad Labem velmi aktuální. Cílem projektu je více zapojit a motivovat především přímo rodiče dětí, které jsou tímto jevem nejvíce ohrožené.

Do Ústí nad Labem zavítal Jean-Jacques Derrien (projektový koordinátor z francouzského města Nantes) a hlavní expert projektu Ulf Hagglund ze Švédska. Návštěva byla zahájena setkáním se zástupci města, organizace Člověk v tísni a Základní školy v Mojžíři. Pan Derrien představil projekt a jeho cíle, ale především byl dán prostor městu, aby představilo svoji situaci a seznámilo zahraniční delegaci s projekty a aktivitami, které zde již probíhají a s nápady, které by bylo potřeba dále rozvíjet a realizovat. V úterý odpoledne pak proběhla návštěva Předlic a sídla organizace Člověk v tísni, která bude s městem na projektu spolupracovat a jejíž zástupci představili svoje dosavadní zkušenosti a aktivity. Druhý den dopoledne se návštěva přesunula na exkurzi do ZŠ Mojžíř, která také projevila zájem aktivně se na projektu podílet. Zde pánové Derrien a Hagglund spolu se zástupci města nahlédli do činnosti přípravných tříd a prohlédli si výuku v prvních třídách.

Připravovaný projekt PREVENT s plánovanými 10 projektovými partnery napříč evropskými městy bude založen především na vzájemné výměně zkušeností, kterou každý z partnerů zúročí při přípravě místního akčního plánu s cílem navrhnout nové konkrétní opatření a projekty na zapojení rodičů do prevence předčasného ukončování školní docházky.