Uzávěra komunikace Na Schodech

Uzávěra komunikace Na Schodech
24.2.2014
Oprava konstrukce vozovky Na Schodech bude pokračovat 2. etapou. Práce budou zahájeny 14. 3. 2014 a potrvají do 2. 5. 2014.

Na práce provedené v roce 2013 bude navazovat oprava horního úseku komunikace mezi spojkou do ul. Dvořákova a ulicí Elišky Krásnohorské. Práce potrvají do 2. 5. 2014 za úplné uzavírky části komunikace Na Schodech.

Pro cesty na Skřivánek a Severní Terasu bude možné využít objízdné trasy přes ul. Elišky Krásnohorské, popř. ul. Dvořákova.

Žádáme řidiče, aby po dobu stavby respektovali přechodné dopravní značení a věnovali pozornost zvýšenému pohybu nákladních vozidel a staveništní techniky v okolí stavby.

Děkujeme za pochopení.