Uzavírka v ulici Pasteurova

Uzavírka v ulici Pasteurova
8.3.2011
V době od 29. 3. do 31. 3. dojde k přechodné úpravě provozu v ústecké ulici Pasteurova z důvodu prořezávání alejních stromů.

Práce jsou plánovány ve 3 etapách při úplné uzavírce části ul. Pasteurova, vyloučení parkování vozidel a pěšího provozu po přilehlém chodníku.

Přechodné dopravní značení bude zajištěno přenosnými dopravními značkami, na vyloučení parkování min. 7 dnů předem.

Případné informace Vám poskytneme na níže uvedených telefonních číslech.

Monika Králová
ved. odd. čistoty a zeleně
ÚMO ÚL - město
tel.: 475 272 226
mob.: 721 807 773