V chemičce byl požár

V chemičce byl požár
7.7.2015
Hustý černý dým se valil dnes v poledne z areálu Spolchemie v Ústí nad Labem, nedošlo k ohrožení lidí a životního prostředí.

Dle informací Spolchemie došlo k požáru na provoze Chlorová chemie, a to při údržbě ocelového zásobníku kyseliny chlorovodíkové o objemu 250 m³, kdy se vznítila jeho vnitřní gumová vrstva. Zásobník byl již delší dobu odstaven a zasanován, v zásobníku tedy nebyly žádné chemikálie.

Prováděný monitoring neprokázal přítomnost organických látek ve volném ovzduší mimo areál Spolku, nedošlo k ohrožení lidí a životního prostředí.