9. sportovní hry v Domově pro seniory Orlická

9. sportovní hry v Domově pro seniory Orlická
9.9.2011
Seniory přijela podpořit náměstkyně primátora Zuzana Kailová.

První ročník se uskutečnil v roce 2002 a od té doby se hry konají každoročně na sklonku léta. V letošním roce se soutěžilo v 8 disciplínách a to v ruských kuželkách, šipkách, kroketu, florbalu a petanque. Mezi netradiční zábavné disciplíny byly letos také zařazeny soutěže: věšák, šůle a plechovky.

„Cílem těchto her není podat náročné sportovní výkony, ale trochu se protáhnout, užít si legraci a radost ze soutěžení,“ řekla náměstkyně primátora, která si se seniory zasoutěžila a nakonec vítěze odměnila dárky.