V DP narostou mzdy o 8 %

V DP narostou mzdy o 8 %
19.12.2008
O osm procent narostou od 1. ledna příštího roku zaměstnancům Dopravního podniku tarifní mzdy. Vyplývá to z kolektivní smlouvy mezi DpmÚL a odborovou organizací společnosti.

Tato smlouva byla podepsána dnes.
Osmiprocentní navýšení platů je však dohodnuto na dva roky. V roce 2010 tedy k žádnému mzdovému skoku nedojde. V prosinci 2010 bude ve firmě vyplacena mimořádná odměna ve výši kladného rozdílu mezi skutečně dosaženou výší inflace za rok 2010 a 3 % ze skutečně vyplacených základních mezd za období prosinec 2009 až listopad 2010.
„Jsem rád, že mezi oběma stranami došlo k rozumné kompromisní dohodě na dva roky. Ta respektuje naše finanční možnosti a jsem přesvědčen o tom, že bude přijatelná i pro většinu pracovníků naší dopravní firmy,“ uvádí primátor města Jan Kubata.
V kolektivní smlouvě s platností do 31. 12. 2010 jsou nově uvedeny stravenky pro zaměstnance, a to šedesátikorunové. Firma dále garantuje pět týdnů dovolené a příspěvky ve výši 1000 korun na jarní a letní prázdniny dětí i jejich ozdravné pobyty. Dopravní podnik bude dále přispívat měsíční částkou 350 korun těm zaměstnancům, kteří uzavřeli smlouvu o penzijním připojištění nebo o životním pojištění.
Dokument rovněž pamatuje na případné zranění či úmrtí zaměstnance. Dostane-li se pracovník v důsledku pracovního úrazu či nemoci z povolání do nezaviněné finanční tísně, bude zaměstnavatel ve spolupráci s odborovým orgánem řešit případné formy pomoci. V případě smrtelného pracovního úrazu zaměstnance, který nebyl zapříčiněn porušením předpisů, dostane rodina zesnulého od Dopravního podniku 240 tisíc korun.