V lesích hrozí požáry

V lesích hrozí požáry
13.7.2010
Odbor životního prostředí Magistrátu města Ústí nad Labem žádá návštěvníky lesa o obezřetnost a zodpovědné chování.

   Vzhledem k tropickým teplotám, které doprovází neobvyklé sucho, hrozí v lesích a travnatých porostech okresu Ústí nad Labem zvýšené nebezpečí vzniku požárů. Při návštěvě krajiny a turistických lákadel jako například Českého středohoří, Krušných hor nebo Labských pískovců, žádáme o obezřetnost a velmi opatrné chování. V tomto období nerozdělávejte ohně a ani jinak nemanipulujte s otevřeným ohněm, např. petrolejovými lampami, v porostech ani nekuřte. I nedopalek cigarety totiž může způsobit velký požár lesa a poškození životního prostředí či zranění osob. V případech, kdy budete na okrajích cest parkovat, dbejte na to, aby v případě potřeby mohlo projet vozidlo hasičů a příslušná těžká technika.