V muzeu byla nalezena další pochybení

V muzeu byla nalezena další pochybení
9.9.2015
Odbor kontroly Magistrátu města Ústí nad Labem provedl kontrolu hospodaření.

Na základě pochybností, které shledal nově úřadující ředitel ústeckého muzea Václav Houfek, byla provedena odborem kontroly další kontrola finančních operací, u vybraného vzorku byly prověřeny údaje o hospodaření s veřejnými prostředky.

Nalezena byla závažná pochybení v uzavřených smlouvách a při provádění účetních operací bez příslušných dokladů.

Pochybení je natolik závažné, že nelze zjednat nápravu, proto se vedení města rozhodlo podat trestní oznámení na zjištěná uzavírání více smluv na stejný předmět smlouvy a výběr z účtu nepokrytý účetními doklady.

Tyto skutečnosti naznačují s vysokou pravděpodobností, že byl spáchán trestný čin a organizaci mohla být způsobena předpokládaná škoda ve výši 200.000 Kč.