V muzeu jednala rada seniorů

V muzeu jednala rada seniorů
7.3.2013
Ústecká krajská rada seniorů jednala v Císařském sále Muzea města Ústí nad Labem. Mezi pozvanými hosty byla i náměstkyně primátora Zuzana Kailová.

Pravidelného jednání Ústecké krajské rady seniorů se zúčastnila náměstkyně primátora Zuzana Kailová, náměstkyně hejtmana Jana Vaňhová, předseda rady seniorů ČR Zdeněk Pernes, zastupitelka města Ústí nad Labem Květoslava Čelišová a řada dalších významných hostů. Ústecká krajská rada, kde mají své zástupce i senioři a spolky z Ústí nad Labem, se zabývala aktuální situací seniorů.

Seniorů si velmi vážím, vedení města se jim také aktivně věnuje, nasloucháme jim, účastníme se seniorských akcí a v neposlední řadě podporujeme činnost řady seniorských klubů,“ řekla náměstkyně primátora Zuzana Kailová.

Ústecká krajská rada vyhodnotila svoji dosavadní činnost, stanovila úkoly do příštího jednání a zabývala se podněty seniorů, kteří na jednání vystoupili.