V Předlicích platí zákaz vstupu do devíti domů

V Předlicích platí zákaz vstupu do devíti domů
9.5.2011
Upozorňují na to trojjazyčné cedule, které tam během bezpečnostní akce městské policie umístil najatý řemeslník.

   „Cedule jsme nechali vyrobit s nápisy v romštině, češtině a němčině. Němčině proto, že nám sem lidé z Německa vozí komunální odpad, což je nepřípustné. V domech plných odpadků si navíc hrají děti. Statik ruiny označil jako závadové, u některých dokonce hrozí jejich zřícení. Každý, tedy nejen děti, ale i sběrači tak jsou ohroženi“, vysvětlil náměstek primátora Jan Řeřicha, který je pověřený řízením městské policie.

   „Důležité je také vědět, že pokud někdo do označeného domu vnikne, jde o vloupání a pokud vznikne škoda, předáváme takového člověka státní policii“, doplnil zástupce ředitele městské policie Jan Novotný.

   Akce navázala na předchozí kontrolu domů, která probíhala nejen v Předlicích, ale také v Krásném Březně. „Cedule budeme umísťovat na všechny vytypované domy, tedy i na ty v Krásném Březně. Bohužel jde o domy, které nejsou ve vlastnictví města, ale soukromníků, kteří mnohdy ani v Ústí nad Labem nežijí. Nyní budeme na majitele apelovat, aby se o svůj majetek začali starat. Tři domy ale bude podle statika nutné strhnout“, uzavřel Jan Řeřicha, náměstek primátora.