V Předlicích se situace zlepšila

V Předlicích se situace zlepšila
3.11.2009
Primátor města Jan Kubata se dnes v doprovodu ředitele městské policie zúčastnil kontroly probíhajícího úklidu a celkového stavu v městské části Předlice.

   Zaměřil se zejména na plnění konkrétních úkolů, které vzešly z jednání Pracovní skupiny Akčního centra Předlice. Po prohlídce vyslovil potěšení nad změnami, kterých bylo oproti původnímu stavu dosaženo.

   „Opravdu rád konstatuji, že naše práce zde začíná být vidět a přináší první výsledky v podobě uklizených a čistých dvorů, vyklizených a zabezpečených domů. Významně se zde tímto snižuje riziko výskytu epidemií a dalších zdravotních komplikací. Věřím, že se soustavnou prací podaří z Předlic opět vytvořit dobré místo pro život. Práce na obnově této ústecké čtvrti však zdaleka nekončí. Je zde ještě hodně domů a míst, na která se nyní musíme ve své činnosti zaměřit“, zhodnotil Kubata dnešní kontrolu.

   Dalším z objektů, na který se zaměří činnost Pracovní skupiny Akčního centra Předlice bude částečně obydlený a odpadky zanešený dům v Prostřední ulici č. 13.