V sobotu se uzavře křižovatka pod Větruší

V sobotu se uzavře křižovatka pod Větruší
21.10.2010
Ředitelství silnic a dálnic ČR informuje o uzavírce silnice I/30 ul. Přístavní v Ústí nad Labem.

   Uzavírka je nutná kvůli rekonstrukci křižovatky ulic Pražská x Přístavní v Ústí nad Labem ("pod Větruší"). Tato křižovatka je z důvodu dlouhodobé úpravy provozu vyvolané stavbou „I/30 Ústí nad Labem, dopravní opatření – povodňová hráz“ silně zatížena provozem nákladních vozidel ve směru Lovosice – Teplice. Toto silné zatížení má za následek vznik poruch vozovky, které je nutné opravit.

K převedení dopravy výše uvedenou rekonstruovanou křižovatkou bylo navrženo přechodné dopravní značení, kyvadlové řízení dopravy a provádění stavebních prací spojených s omezením provozu pouze během dvou víkendů.

  Termín uzavírky je naplánován na tuto sobotu 23. 10. 2010 od 7:00 hod a bude ukončena v neděli 24. 10. 2010. Druhý termín bude 30. 10 a 31. 10. 2010 v čase plánované uzavírky ze strany stavby "RMC II. etapy", která se stavbou „I/30 Ústí nad Labem, dopravní opatření – povodňová hráz“ těsně sousedí.

Řidičům doporučujeme, aby se tomuto úseku vyhnuli a využili alternativní objízdné trasy, např. pro osobní dopravu ve směru z D8 po II/247 přes nový most v Litoměřicích na silnici II/261 a po té do Ústí nad Labem na Mariánský most.