V Ústí funguje dluhová poradna

V Ústí funguje dluhová poradna
20.10.2010
Máte dluhy a chcete pomoci vyřešit svůj problém? Kontaktujte novou dluhovou poradnu.

   Poradna, kterou zřizuje Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o. s., je součástí projektu Dluhy – snadno tam, těžko zpátky, jenž je realizován v rámci programu Evropský rok 2010 – rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Služba je klientům poskytována zdarma. Je např. určena pro věžně vracející se z výkonu trestu, rodiče samoživitele, početné rodiny či rodiny s jedním příjmem, starší osoby či osoby se zdravotním postižením, dále pro osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, mladé lidi po ukončení ústavní nebo ochranné výchovy a náhradní péče, nezaměstnané a cizince.

   „Dluhy některých českých domácností každým rokem rostou. Poradenskou službu v této oblasti proto považuji za velmi potřebnou a nebojím se říci i nezastupitelnou“, říká náměstkyně primátora Zuzana Kailová.

   Poradna sídlí v Ústí nad Labem v budově Grandu (4. patro, místnost č. 538, ul. Velká Hradební 2). Konzultační hodiny jsou v pondělí, středu a pátek, vždy od 9.00 do 14.00 hod., a v úterý od 9.00 do 18.00 hod. Do poradny je nutné se vždy předem objednat, např. zasláním e-mailu na adresu usti@spj.cz, nebo na telefonním čísle 722 292 495.

   Pokud se na poradnu obrátíte, musíte samozřejmě předložit přehled příjmů a výdajů domácnosti, seznam dluhů, přehled věřitelů a dlužné dokumenty.