V Ústí nad Labem se objevily spalničky

V Ústí nad Labem se objevily spalničky
11.3.2014
Epidemii spalniček řeší zdravotníci v Ústí nad Labem. Opatření krajského hygienika se veřejnosti nedotýkají.

Protiepidemická opatření jsou plně v kompetenci orgánů ochrany veřejného zdraví. Krajský hygienik proto rozhodl v souvislosti s výskytem spalniček na Ústecku o potřebných opatřeních. Ta jsou zatím omezena výhradně na Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem a spočívají v očkování personálu a zákazu návštěv na jednotkách intenzivní péče.

Veřejného života ve městě Ústí nad Labem se v tuto chvíli nijak nedotýkají a občané ani návštěvníci města nejsou těmito opatřeními nijak omezeni.