V Ústí nové minijesle

V Ústí nové minijesle
1.3.2010
Křesťanské sdružení mladých lidí YMCA – Mateřské centrum Pohádka otevřelo dnes v ústeckém Dominikánském klášteře minijesličky.

   Za město Ústí nad Labem se akce zúčastnila náměstkyně primátora Zuzana Kailová. „Minijesličky v Ústí nad Labem velice vítáme, jeslí ani mateřských školek není nikdy dost. Doufám, že i toto dopolední hlídání rodiče z našeho města využijí a budou spokojeni“ říká Kailová.

   Provoz minijesliček bude probíhat od pondělí do pátku od 8:00 do 11:00 hod. Jesle jsou určené pro děti od 12 měsíců do 4 let věku bez přítomnosti rodičů.

   „Nabízíme individuální přístup, odborně školený personál, denně speciální program se zaměřením na hudební, tělesnou, výtvarnou, pracovní, rozumovou a mravní výchovu dle věku dítěte. Minijesličky jsou vhodnou přípravou, takovým prvním krokem na zařazení do kolektivu (jesle, MŠ). Preferujeme menší kolektiv dětí, maximálně dvanáct. Program je určen jak pro rodiče dětí na mateřské dovolené, tak i pracující.“, uvádí YMCA.

   Za příznivého počasí bude zařazen i krátký pobyt dětí venku na klášterní zahradě v dětském koutku Rolnička. Cena Minijesliček: 150 Kč/3 hod., pro členy YMCA 100 Kč. Nutno předem objednat u koordinátorky programu, počet míst je omezen.

   Mateřské centrum Pohádka je členem sítě Mateřských center v České republice. Je určeno pro děti již od 6 týdnů do 6 let. Podporuje prioritně roli rodiny, kde otec a matka žijí v láskyplném vztahu a kde jsou děti vychovávány k úctě, poslušnosti a v příjemném prostředí domova.Věnuje se péči o dítě v úzké spolupráci s rodiči. Všechny aktivity, které nabízí, rozvíjí individuální schopnosti dítěte a prohlubují citový vztah mezi rodiči a jejich dětmi. Rodiče se mohou zúčastňovat různých programů mateřského centra, či se aktivně podílet na jejich vytváření.

http://usti.ymca.cz/pronejmensi/pohadka/