V Ústí proběhla Poradní platforma

V Ústí proběhla Poradní platforma
24.2.2012
V Ústí nad Labem proběhlo jednání Poradní platformy pro integraci cizinců v Ústeckém kraji. Setkání se zúčastnila náměstkyně primátora Zuzana Kailová.

Na jednání byli dále přítomni zástupci Odboru azylové a migrační politiky MVČR, Krajského úřadu Ústeckého kraje, komunit cizinců, cizinecké policie, úřadů práce, a mnoho dalších.

Poradní platforma slouží k navázání spolupráce všech aktérů integrace a k propojení jejich činnosti. Cílem je nejen řešit aktuální problémy, ale především přispívat k rozvoji integračních strategií na regionální a lokální úrovni.
Na setkání byla prezentována analýza „Šetření potřeb cizinců na území Ústeckého kraje“ založena na výzkumu, který zmapoval situace cizinců v Ústeckém kraji. Dále se projednávaly, změny v zákoně o zaměstnanosti, sociální reforma z pohledu úřadu práce, pravidla pro poskytování rekvalifikace. Na závěr poradního setkání byla představena Koncepce integrace cizinců pro rok 2012.

„Integrace na lokální úrovni je velmi důležitá, proto si ceníme velkého zájmu subjektů, které se do poradní platformy zapojují, a tím pomáhají nastavovat integrační politiku v tomto kraji“,řekla náměstkyně primátora Zuzana Kailová.