V Ústí se otevřel Elixír

V Ústí se otevřel Elixír
4.5.2009
Primátor města Jan Kubata a krajský vicehejtman Arno Fišera dnes přestřihli pásku nového senior centra ve Všebořicích.

   „Když jsem se rozhodl ustavit Radu seniorů jako svůj poradní orgán, někteří lidé pochybovali o efektivitě této skupiny. Senioři nám však poskytují důležitou zpětnou vazbu, přicházejí s podněty, nápady i kritickým popisem nedostatků. Rada seniorů se osvědčila a já věřím, že s otevřením nové „klubovny“ se k ní aktivně připojí co nejvíce lidí v důchodovém věku“, říká Kubata

   V nové klubovně, u jejíhož otevření byla také náměstkyně primátora Zuzana Kailová, budou senioři pořádat přednášky a besedy na zdravotní či bezpečnostní téma. Pravidelně tu budou probíhat i kurzy zaměřené například na základní dovednosti pro práci s počítačem a internetem.

   Klub Elixír poskytne také informace o dostupných sociálních službách ve městě a výjimečné nebudou ani konzultace s odborníky či sběratelské kurzy a dovednostní soutěže. Elixír bude v provozu od pondělí do pátku od 10 – 18 hodin ve Všebořicích v komplexu služeb na Masarykově ulici.