V Ústí se sešli vodohospodáři

V Ústí se sešli vodohospodáři
14.5.2009
V ústeckém hotelu Vladimir dnes začala jednodenní mezinárodní panelová diskuse s názvem „Vodohospodářské projekty a fondy EU“.

   Téma vodohospodářských projektů spolufinancovaných z fondů EU je velmi citlivé a problematické, a to především s ohledem na provozovatelské smlouvy sjednané se společnostmi poskytujícími služby v oblasti vodního hospodářství. Po zdlouhavých a nesnadných jednáních s představiteli Evropské komise na toto téma se až Topolánkově vládě podařilo za Českou republiku sjednat kompromisní dohodu. Avšak ani po sjednání této dohody neutichly mnohé nespokojené hlasy mezi provozovateli vodohospodářské infrastruktury v ČR.

   „Právě proto bychom chtěli výše uvedenou panelovou diskusi věnovat výměně zkušeností a poznatků v souvislosti s realizací vodohospodářských projektů, především těch, na něž měla dohoda buď přímý nebo nepřímý dopad. Tato panelová diskuse se nekoná proto, abychom se přetlačovali v různých stanoviscích a snažili se přesilovou komunikací prosadit svůj názor. Očekávám, že zde budeme hledat průsečíky svých zájmů tak, abychom mohli ve finále lépe čerpat peníze z Evropské unie a naplnili nezbytná evropská kritéria. Základním motivem našeho setkání má být soulad a spolupráce“, řekl na úvod konference primátor města Jan Kubata.

   Na panelovou diskusi byli pozváni zástupci Evropské komise. „Bohužel, nikdo takový mezi námi není. Když jsem byl nedávno v Bruselu na tradičním jednání Výboru regionů, nemohl jsem si nevšimnout změny atmosféry vůči českému předsednictví Evropské unii, ani k České republice jako takové. Nejde jen o můj pocit – fakt, že Českou republiku Evropa v tuto chvíli nebere s takovou vážností, jako v minulosti, mohou potvrdit stovky lidí, kteří se mezinárodní spoluprací zabývají. Všichni víme, proč zde zástupci Evropské komise nejsou. Pád vlády, jež destabilizoval vztahy České republiky s Evropskou unií a v době hospodářské krize způsobil a ještě způsobí obrovské problémy ve všech oblastech našeho života, byl zapříčiněn těmi, co nepovažují slovo odpovědnost za významné“, uzavřel Kubata.