Valná hromada společnosti schválila ceny tepla na rok 2015

Valná hromada společnosti schválila ceny tepla na rok 2015
18.12.2014
Dne 17. prosince zasedala valná hromada společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s. r. o.

Společnosti, která poskytujíce služby v oblasti dodávek tepla a teplé vody pro objekty na území města Ústí n. L. a v obci Povrly, se podařilo pro rok 2015 prosadit velmi nízké navýšení ceny tepla. Navýšení bylo schváleno o pouhých 1, 74 %, což je pod 2% mírou inflace.

Valná hromada rozhodla o tom, že se THMÚ s okamžitou platností podřizuje Zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a také s od 1. 7. 2015 bude společnost zveřejňovat všechny svoje smlouvy. „Jsem rád, že jsme navázali spolupráci s novým vedením města a vnímám pozitivně, že se naše společnost připojí k transparentnosti, která je pro nové vedení města důležitá,“ sdělil generální ředitel ČEZ Teplárenská Vladimír Gult.

Valná hromada otevřela otázku uložení podzemního parovodu u Městských sadů a v Masarykově ulice a zahájí jednání se společností ČEZ Teplárenská tak, aby potřebné podklady pro realizaci byly k dispozici na dubnové jednání valné hromady 2015. Neopomenutelným bodem jednání valné hromady společnosti Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem byla společná dohoda o odběru elektrické energie. Pokud se ukáže, že bude účelné, aby se spojily poptávky elektrické energie, bude město Ústí nad Labem, Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem i Dopravní podnik města Ústí nad Labem odběratelem od jednoho dodavatele.

Více o společnosti:

Společnost Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o. (THMÚ) poskytuje služby v oblasti dodávek tepla a teplé vody pro objekty na území města Ústí n. L. a v obci Povrly. Služby v této oblasti zajišťuje pro přibližně 30 000 bytů a pro nebytové objekty jako jsou školy, obchodní centra, zdravotní střediska, penziony, domovy důchodců apod. Pro výkon své činnosti THMÚ spravuje a obsluhuje energetická zařízení 253 výměníkových stanic, 14 plynových kotelen a k tomu příslušné sítě tepelných rozvodů. Do dalších 27 stanic zajišťuje dodávky páry a horké vody. Dodávky tepla jsou uskutečňovány teplovodním čtyřtrubkovým i dvoutrubkovým systémem.