Vana je zprůjezdněna

Vana je zprůjezdněna
12.6.2013
16.15 Část komunikace I/30 pod mostem Edvarda Beneše byla dnes odpoledne zpřístupněna pro osobní dopravu.

Zprovozněna je část komunikace I/30 pod mostem E. Beneše, tzv. protipovodňová vana. Voda byla odčerpána a došlo k odklizení naplavenin, které se zachytily pod mostem. Průjezd je umožněn pouze osobní dopravě a IZS.

Dále je umožněn přístup do města Ústí nad Labem po Žižkově ulici, prozatím provizorně oboustranným pruhem od Trmic.

I nadále zůstává uzavřena komunikace I/30 do Vaňova.