Vánoční besídky pro seniory

Vánoční besídky pro seniory
12.12.2011
Minulý týden se v domovech pro seniory uskutečnilo několik vánočních a mikulášských besídek. Na akce byli pozvání i náměstkyně primátora Zuzana Kailová a náměstek hejtmanky Arno Fišera.

Zástupci města Ústí nad Labem a Ústeckého kraje se zúčastnili několika vánočních a mikulášských besídek pořádaných v domovech pro seniory. Vyjádřili tak podporu seniorům a zdůraznili skutečnost, že jim tato skupina obyvatelstva není lhostejná.

Jsem moc rád, že vás mohu osobně navštívit, vidět jak se připravujete na příchod Vánoc a předat vám drobný dárek. Přeji vám všem jménem města Ústí nad Labem Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2012,“ řekl náměstek hejtmanky a radní města Ústí nad Labem Arno Fišera.

Na akcích bylo seniorům rozdáno několik drobných dárků, například praktický protiskluzový nástavec na hůl, protiskluzové pásky na boty či reflexní pásky na oblečení, kalendáře a tužky.

Současně proběhlo předvánoční jednání Rady seniorů. To se uskutečnilo v budově Magistrátu města Ústí nad Labem a za město Ústí nad Labem se jej zúčastnila náměstkyně primátora Zuzana Kailová.

Výstupy, které z jednání vaší Rady vzejdou, se zabýváme a snažíme se zlepšit věci, na které poukazujete. Vašeho poradního hlasu si velmi vážíme a bereme na něj zřetel,“ řekla náměstkyně primátora Zuzana Kailová při jednání Rady seniorů. Na závěr popřála přítomným klidné prožití vánočních svátků a plno síly do dalšího roku.

Senioři ve městě Ústí nad Labem jsou aktivními obyvateli. Vnímají situaci ve městě a upozorňují na ní právě prostřednictvím Rady seniorů. Dokáži se ale také i předvánočně naladit a pobavit při besídkách, které pro ně přichystaly domovy pro seniory.