Vaňovská škola se neuzavře

Vaňovská škola se neuzavře
23.8.2011
Včerejší jednání mezi zástupci města, nevládní neziskovou organizací Fokus a ředitelkou školy, přineslo řešení, jak zachovat stravování pro školáky.

„Možnost stravovat se ve vlastní jídelně je pro tří-třídku klíčová. Devatenáct dětí, které školu navštěvují, totiž jinou možnost stravování nemají. Pokud by Fokus, který z větší části má budovu školy v pronájmu, jídelnu s kuchyní nezachoval, musela by se škola uzavřít“, vysvětlila náměstkyně primátora Helena Kubcová.

„Zajistit dětem stravování by bylo možné v centrální škole, která sídlí v ulici SNP, neumím si ale představit, jak bychom je tam po vyučování na oběd převáželi. Také padl návrh udělat zde pouze výdejnu jídla, to nám ale omezené prostory neumožňují“, doplnila ředitelka ZŠ a MŠ SNP Ramona Grohová.

Problém vznikl v červnu, kdy se Fokus, dozvěděl, že dotace v sociální oblasti budou sníženy a nebudou vypsány individuelní granty. „V tu chvíli jsme začali hledat řešení, jak ušetřit. Fokus nabízí stravování pro školáky jako službu, za kterou dostává od města peníze. Ty jdou poté zpět do sociální oblasti“, řekla Lenka Krbcová Mašínová, předsedkyně Fokusu.

Řešení se nakonec našlo. „S Fokusem jsme se dohodli na partnerské spolupráci, kdy budeme společně hledat další projekty, jak rozšířit prostory kuchyně a zachovat tak službu školákům. Samozřejmě rodiče dětí, hlavně pak rodiče šesti nových prvňáčků se velmi báli o možnost umístit děti do školy v blízkosti jejich domovů. Dnes nalezené řešení vítáme, protože umožní zachovat stávající provoz školy, tak jak jsou rodiče žáků zvyklí“, uzavřel náměstek primátora Jan Řeřicha.