Ve městě opět proběhne svoz objemného odpadu

Ve městě opět proběhne svoz objemného odpadu
13.8.2014
Na podzimní svoz objemného odpadu rada vyčlenila mimořádné prostředky.

Zajištění čistoty ve městě je důležitou prioritou vedení města. Svoz objemných odpadů je významný pro udržení čistoty v Ústí nad Labem, proto se rada opět rozhodla zvýšit finanční prostředky na podzimní svoz objemného odpadu o 1 mil. Kč.

„Na čistotu města opravdu klademe velký důraz, a proto jsme učinili řadu dalších opatření. Ve městě jsou například nasazeny dva vysavače, které likvidují drobný odpad a nedopalky na chodnících,“ upřesnil primátor Vít Mandík. V loňském roce činily náklady na podzimní svoz 1,17 mil. Kč za 346 tun objemných odpadů, při jarním svozu pak bylo odvezeno téměř 470 tun za více 1,589 mil. Kč.

Bližší informace včetně kalendáře svozu odpadů jsou uveřejněny zde.

Odpad by měl být odkládán na určená místa nejdříve den před termínem svozu. Mezi objemný odpad nepatří pneumatiky, stavební odpad, konstrukční prvky bytu nebo domu, odpad ze zeleně nebo použitá elektrozařízení.