Ve městě probíhá rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Ve městě probíhá rekonstrukce kanalizace a vodovodu
8.7.2014
Zahájena byla rekonstrukce historické kanalizace na Střekově, v ulicích Raisově, Děčínské, Varšavské a Národního odboje.

Rekonstruovaná kanalizace a vodovodu na Střekově zajistí do budoucna bezproblémové zásobování pitnou vodou i odvádění odpadních vod pro přibližně 230 připojených obyvatel této lokality. Kanalizace v uvedených ulicích je z betonu vejčitého profilu 500/750 mm. Pochází z roku 1907 a dnes je ve velmi špatném technickém stavu.

V souběhu s kanalizací je v ul. Raisově navržen k rekonstrukci litinový vodovod z roku 1962, opakovaně poruchový. V ul. Národního odboje bude vyměněn historický litinový vodovod z roku 1905. Ve Varšavské ulici bude odpojen původní ocelový vodovod z roku 1905 a objekty budou přepojeny na novější litinový z roku 1965.

Součástí stavby bude přepojení stávajících 45 kanalizačních domovních přípojek a 21 vodovodních přípojek na trase. Stavba bude provedena v otevřeném paženém výkopu. Závěrem bude provedena úprava povrchu komunikace v rozsahu dotčeném stavbou.

Stavba byla zahájena 30. 5. 2014. Vlastní práce započaly v těchto dnech. K dokončení stavebních prací má dojít nejpozději do 30. září 2014.