Jednání s ministryní práce a sociálních věcí

Jednání s ministryní práce a sociálních věcí
22.4.2013
Ministryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová přijela na pozvání vedení města do Ústí nad Labem. Primátor Vít Mandík a jeho náměstci s ní jednali o řešení sociálních problémů.

Jednání se zúčastnili náměstci Zuzana Kailová a Pavel Boček, tajemník magistrátu Jiří Javorčák, ředitel městské policie, koordinátor pro integraci a zástupci odborů magistrátu.

„Zejména v sociálně vyloučených oblastech se město potýká s problémy, jejichž řešení není v jeho možnostech a nemáme k tomu ani potřebné pravomoci. Oceňuji způsob, s kterým paní ministryně přistoupila k probíraným tématům, i to, jaký zájem projevila o informace v sociálně vyloučených lokalitách,“ uvedl primátor Vít Mandík.

Paní ministryni informovala o situaci náměstkyně primátora Zuzana Kailová: „Řešíme problémy týkající se kvality bydlení zejména sociálně slabých rodin, z větší části více početných rodin s dětmi, kde registrujeme absolutně nevyhovující podmínky pro život. Rodiny za přemrštěné nájemné v cenových relacích na úrovni luxusních bytů obývají malé prostory s leckdy nevyhovujícím sociálním zařízením. Tento problém nás trápí, neboť víme, že stát vyplácí sociální podporu pravidelně, ale kvalita bydlení, na které jsou dávky poskytovány, není kontrolována,“ připomněla Zuzana Kailová.

Ministryně Müllerová si po přijetí na magistrátu prohlédla nejvíce postižená místa Předlic. Byla například v ulici Beneše Lounského nebo v ubytovně v ulici Na Nivách. V Krásném Březně se seznámila se situací v ulici Dr. Horákové nebo v okolí bývalé ubytovny v Čelakovského ulici. Setkala se také s úředníky odborů magistrátu a informovala se o komplikacích při řešení problémů se zdevastovanými domy, nečinnými majiteli nebo sociálně slabými obyvateli.

Paní ministryně poděkovala za pozvání i za poskytnuté informace a přislíbila, že se předloženými náměty bude zabývat, některé důležité změny se už připravují.