Vedení města se sešlo s Ústeckým dětským parlamentem

Vedení města se sešlo s Ústeckým dětským parlamentem
20.4.2012
Primátor města Ústí nad Labem Vít Mandík se společně s náměstkyní Zuzanou Kailovou zúčastnili slyšení Ústeckého dětského parlamentu.

S vedením města se setkali v Domě dětí a mládeže zástupci Ústeckého dětského parlamentu. Při setkání, kterého se zúčastnil primátor Vít Mandík a náměstkyně primátora Zuzana Kailová, se hovořilo o rozvoji města, plánovaných investičních akcích a také o životním prostředí v našem městě.

Děti se mimo jiné ptaly na plavecký bazén na Klíši, sportovní centrum na Severní Terase, na plánovanou rekonstrukci fotbalového stadionu či na úklid v různých částech města a zajímaly je i další otázky života města.

Jsou to vždy inspirativní setkání. Děti mají jiný pohled než my dospělí a vidí věci jinak, často k nim dovedou říci něco nového. Rád se těchto akcí účastním,“ poznamenal primátor Vít Mandík.

Akce se zúčastnil i Pavel Bakule, ředitel městské policie a Milan Šlejtr, pověřený řízením Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s.

Ústecký dětský parlament vznikl na přelomu let 1999 a 2000 a sdružuje děti a mládež ve věku 12 až 18 let. Jeho členy tvoří studenti základních či středních škol, kteří chtějí zužitkovat svůj volný čas ve prospěch dobré věci, jsou komunikativní a velmi dobře vybavení nápady a schopností realizace.