Velká cena v boxu s účastí 23 států včetně Kubánců

Velká cena v boxu s účastí 23 států včetně Kubánců
8.2.2012
Náměstkyně primátora Mgr. Helena Kubcová přijala dnes na půdě ústeckého magistrátu prezidenta České boxerské asociace Mgr. Svatopluka Žáčka.

Svatopluk Žáček je bývalý bronzový medailista z ME v boxu, dnes je hlavním pořadatelem jednoho z největších boxerských podniků v Evropě - Velké ceny města Ústí nad Labem v boxu. Mgr. Žáček informoval v průběhu jednání paní náměstkyni o stavu příprav této významné sportovní události a s potěšením zdůraznil účast 23 států včetně kubánských boxerů, kteří se Velké ceny zúčastňují po čtyřleté přestávce. V závěru byla otevřena i problematika spojená s rozpočtovým provizoriem města s čímž souvisí i určitá nejistota pořadatelů při finančním zabezpečení Velké ceny.

Náměstkyně primátora Helena Kubcová následně k otázce přístupu města k akci řekla:
Velká cena v boxu je nejprestižnější sportovní akcí města s vysokou kvalitou sportovních výkonů a s ohromnou tradicí. Soutěž dělá našemu městu velkou mediální propagaci nejen v ČR, ale i v zahraničí. I kdybych nebyla příznivcem sportu, udělala bych vše proto, aby byla Velká cena města podpořena standardně stejně jako v minulých letech i přes rozpočtové provizorium. A protože jsem nejen příznivcem sportu, ale i ústeckou patriotkou, slibuji, že pro finanční zabezpečení tradičních akcí, jako je Velká cena v boxu nebo třeba kulturní ikona festival Porta udělám vždy maximum, protože takovéto akce nemohou zmizet z života našeho města.“