Velká voda zkomplikuje život města

Velká voda zkomplikuje život města
2.6.2013
20:30 V Ústí nad Labem pokračují přípravy na povodňovou vlnu. Primátor Vít Mandík svolal v neděli večer další jednání povodňové komise.

Komise projednala informace o vývoji situace. Na nepříznivé prognóze se zatím nic nemění. Musíme počítat s tím, že velká voda Ústí nad Labem výrazně zasáhne, v přípravě nelze nic podcenit. Obrátil jsem se proto na hejtmana Ústeckého kraje s žádostí o vyhlášení stavu nebezpečí pro části správního území obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem,“ uvedl primátor Mandík.

Jedná se o následující katastrální území: Dolní Zálezly, Ústí nad Labem, Vaňov, Církvice, Sebuzín, Brná nad Labem, Střekov, Svádov, Krásné Březno, Neštěmice, Mojžíř, Neštědice, Povrly, Roztoky nad Labem, Valtířov nad Labem, Velké Březno, Malé Březno, Trmice, Koštov.

Labe má v pondělí ráno překročit osm metrů, večer má dosáhnout až k 10,5 metru. Vzhledem k přepokládanému vývoji povodňové situace bude ohroženo životní prostředí a majetek ve velkém rozsahu.

„Abychom předešli přímému ohrožení života obyvatel, bude muset být provedena evakuace. Vyhlášení stavu nebezpečí by nám usnadnilo evakuaci provést, je také možno žádat právnické a fyzické osoby o poskytnutí pomoci a věcných prostředků. Následně i zadávání zakázek při odstraňování povodňových škod je mnohem pružnější a nedocházelo by ke zdržení obnovovacích prací na postiženém území,“ dodal ve své žádosti primátor.

Informace o možném ohrožení předávají občanům a firmám z lokalit podél Labe strážníci Městské policie. Případná evakuace by se podle toho, jak bude voda stoupat, měla uskutečnit během pondělí. Přibližně čtyři pětiny občanů jsou schopny zajistit si náhradní ubytování samy, pro ostatní bude připraveno evakuační středisko.

Záplavy by ve městě měly nejvíce postihnout Střekov, Olšinky a část Vaňova, ale ohrožena jsou i další místa. Řada opatření se připravuje v dopravě. Připravuje se uzavření komunikace pod Benešovým mostem, čerpání vody pod viaduktem před nájezdem na Benešův most a také objízdné trasy. Ty povedou centrem města a po zaplavení Přístavní ulice bude spojení s Krásným Březnem přes Dobětice a Výstupní ulici.

Bude-li přerušeno silniční spojení přes Benešův most na Střekov, je připravena kyvadlová železniční doprava z nádraží Střekov na Západní nádraží. Zdravotnickým vlakem budou po železničním mostě převáženi i lidé se zdravotními potížemi. Lávka pro pěší na železničním mostě bude uzavřena.