Velkopáteční pouť se vydařila

Velkopáteční pouť se vydařila
21.3.2008
Několik desítek věřících absolvovalo dnes odpoledne tradiční velkopáteční pouť na Mariánskou skálu.

   Na pozvání ústeckého arciděkana Miroslava Šimáčka se jí zúčastnil rovněž  primátor města Jan Kubata. Velkopáteční pouť má oživit duchovní tradici, která by občanům města připomněla hlubší rozměr lidské existence a napomáhala tak k vytváření opravdového lidského společenství v krajském městě. Symbolem tohoto úsilí má být obnovení kaple na Mariánské skále, která byla zdejšími obyvateli zbudována již v r. 1680 a byla zničena v r. 1976.   „Před dvěma lety byl položen základní kámen k obnově kaple. Město vypsalo architektonickou soutěž a nyní je již k dispozici podoba budoucí kapličky. Jelikož je její vybudování velmi nákladné, oslovil jsem dopisem ministra financí s žádostí o podporu,“ řekl Kubata.