Velkoplošné opravy komunikací pokračují

Velkoplošné opravy komunikací pokračují
2.9.2014
Statutární město Ústí nad Labem bude realizovat další velkoplošnou výměnu obrusné vrstvy vozovky, tentokrát v ulici Winstona Churchilla.

Oprava měla být provedena až po skončení letošního ročníku ústeckého 1/2maratonu, avšak díky vstřícnému přístupu provádějící firmy bylo dohodnuto zkrácení termínu opravy a její realizaci ještě před sportovní akcí.

Oprava bude zahájena dne 5. 9. 2014 odfrézováním stávající obrusné vrstvy. Tyto práce budou prováděny při zachování provozu, v ul. Winstona Churchilla však nebude možné parkování. Dne 6. 9. 2014 budou prováděny přípravné práce pro pokládku živičné směsi, opět za zachování provozu s vyloučením parkování. Dočasné stání pro konání svateb bude umožněno za respektování pokynů pracovníků stavby. Dne 7. 9. 2014 pak proběhne vlastní pokládka obrusné vrstvy. Tyto práce budou muset být prováděny za úplné uzavírky, objízdná trasa povede ulicemi Velká hradební – Pařížská – Masarykova.

Děkujeme všem řidičům za pochopení a umožnění bezproblémového průběhu opravy. Současně žádáme, aby při průjezdu stavbou a v jejím okolí řidiči dbali pokynů pracovníků stavby a respektovali přechodné dopravní značení.