Velvyslanec SRN Dr. Arndt Freiherr Freytag von Loringhoven v Ústí nad Labem

Velvyslanec SRN Dr. Arndt Freiherr Freytag von Loringhoven v Ústí nad Labem
18.5.2015
V pondělí 18. 5. 2015 se uskutečnilo setkání Dr. Arndta Freiherr Freytaga von Loringhoven, velvyslance SRN, s vedením města.

Tématem setkání byla zejména kampaň na podporu výuk německého jazyka „Šprechtíme“, kterou velvyslanec v regionech prezentuje. Cílem projektu je motivovat k výuce němčiny.

I Ústí nad Labem se tématem výuky němčiny intenzivně zabývá. V uplynulých měsících byla založena Pracovní skupina pro podporu výuky němčiny v Ústí nad Labem, jejímiž členy jsou zástupci města, FF UJEP – katedra germanistiky, Goethe institutu, Euroregionu Labe-Elbe, a Fórum učitelů němčiny. Garantem obou platforem je náměstkyně primátora Bc. Jana Bohuňková. „Osobně pokládám rozvoj česko-německých vztahů a podporu výuky německého jazyka na základních a středních školách ústeckého regionu za jeden z faktorů dalšího společenského a ekonomického rozvoje,“ uvedla náměstkyně Bohuňková.

Tématem dnešního setkání byl i plán kulturní sezóny 2017, kdy se účastníci seznámili s možnostmi spolupráce s regionem a městem Ústí nad Labem na česko-německých projektech v roce 2017, a to v nejrůznějších oblastech. Velvyslanec se zajímal i o Collegium Bohemicum, o podporu turismu a hovořilo se i o německých společnostech v regionu.

Velvyslanec Dr. Arndt Freiherr Freytag von Loringhoven se poté setkal s řediteli základních škol ústeckého regionu, kde se uskutečnila prezentace již zmiňované kampaně „Šprechtíme“.

Velvyslanec se ještě 19. 5. setká na půdě ústecké univerzity se členy pracovní skupiny pro podporu výuky němčiny v Ústí nad Labem.

Rozvojem česko-německých vztahů a podporou výuky německého jazyka v Ústí nad Labem se bude zabývat i rada města na svém jednání 20. 5. 2015.