Velvyslanec SRN v Ústí nad Labem

Velvyslanec SRN v Ústí nad Labem
19.6.2013
Velvyslanec Spolkové republiky Německo Detlef Lingemann navštívil v rámci své cesty do Ústeckého kraje město Ústí nad Labem.

Primátor Vít Mandík společně s ředitelem muzea Miroslavem Králem přivítali v Muzeu města Ústí nad Labem velvyslance Detlefa Lingemanna a hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka. Společně si prohlédli expozici k napoleonským válkám.

K připomenutí výročí 200 let od bitvy u Chlumce, která byla součástí napoleonských válek, se pořádá nejen výstava, ale po celý měsíc červen probíhají v Ústí nad Labem slavnosti. Právě ty se nesou v duchu současného mírového soužití někdejších protivníků. Každá ze čtyř zainteresovaných zemí dostala k dispozici týden, kdy nejrůznějšími formami představuje svoji kulturu. První týden byl zasvěcen Německu.

„Návštěva nejvyššího diplomatického představitele Spolkové republiky Německo má pro Ústecký kraj a město Ústí nad Labem velký význam pro vývoj vzájemných vztahů do budoucna. Pan velvyslanec byl překvapen, za jak krátkou dobu po povodni se město Ústí nad Labem dokázalo vrátit k běžnému životu. Ocenil výstavu v muzeu a zajímal se o bitvu u Chlumce i o Napoleonské slavnosti,“ uvedl primátor Vít Mandík k návštěvě velvyslance.

Detlef Lingemann navštívil kromě Muzea města Ústí nad Labem i hrad Střekov.