Veřejná diskuse o hazardu byla živá

Veřejná diskuse o hazardu byla živá
15.1.2015
Hosté a Ústečané zaplnili kinosál ústeckého Kulturního domu.

Zaplněný kinosál ústeckého Kulturního domu ve středu 14. ledna přes dvě hodiny naslouchal, diskutoval i hlasitě polemizoval s deseti odborníky, kteří se zabývají různými aspekty a dopady hazardu. Cílem setkání, které zorganizovala koalice hnutí ANO a PRO! Ústí, bylo vyslechnout argumenty, hovořící jak pro regulaci hazardu, tak pro jeho nulovou toleranci. Publiku, v němž nechyběli komunální politici ani podnikatelé v oblasti herních automatů či zaměstnanci heren, například nabídl poznatky PhDr. Josef Radimecký, který se práci se závislými na drogách, alkoholu i gamblerství věnuje celý svůj profesní život.

Plk. Mgr. Vladimír Danyluk, vedoucí Územního odboru Policie České republiky v Ústí nad Labem, seznámil přítomné s průběhem a výsledky kontrol prostor s hracími automaty. V roce 2014 jich policisté v krajském městě provedli na dvě stě padesát.

Zajímavé zjištění přineslo vystoupení Juraje Thomy, bývalého primátora Českých Budějovic. Ty se staly prvním krajským městem, jež přistoupilo k nulové toleranci hazardu. K tomuto rozhodnutí ale českobudějovičtí zastupitelé dospěli postupně: nejprve počet heren ve městě redukovali, v roce 2011 pak rozhodli o jejich úplném zákazu.

Nový nástroj, který by měl pomoci zamezit negativním dopadům hazardu, přiblížil JUDr. Ondřej Závodský, náměstek ministra financí. Od roku 2016 by se jím měl stát zákon o provozování sázkových her, který na rezortu financí vznikl. Zákon například navrhuje, aby povolení k umístění hry bylo ve výhradní pravomoci obcí. Automaty hodlá vykázat z restaurací a především: z účasti na hazardní hře chce vyloučit ty, kdož pobírají dávky v hmotné nouzi anebo se ocitli v úpadku či insolvenci.

O tom, jakou cestou se nakonec vydá město Ústí nad Labem, budou politické reprezentace hnutí ANO a PRO! Ústí ještě diskutovat. Kancelář primátora děkuje všem hostům za čas, který Ústí nad Labem věnovali, a občanům za to, že jim na dění ve městě záleží, a proto na panelovou diskusi přišli.