Veřejné projednání s obyvateli Sídliště Mojžíř

Veřejné projednání s obyvateli Sídliště Mojžíř
15.10.2009
Dne 14.10.2009 proběhlo v budově ZŠ Hlavní v Mojžíři setkání zástupců města Ústí nad Labem s obyvateli sídliště Mojžíř a části Neštěmic.

Na tomto setkání informovali zástupci Odboru strategického rozvoje obyvatele o Integrovaném plánu rozvoje města, který se týká právě vybrané části Neštěmic a sídliště Mojžíř. V rámci tohoto plánu je totiž možné získat dotaci ve výši 40 % nákladů na revitalizaci bytových domů, do které lze zahrnout jak zateplení domu, tak např. výměnu oken, výtahů nebo otopné soustavy. Dále byly představeny projekty města, které mají zrevitalizovat veřejná prostranství v této oblasti – mimo jiné je to např. rekonstrukce chodníků, komunikací a veřejného osvětlení, instalace kamerového systému či vybudování volnočasového centra.

Po představení záměrů města byl dán prostor pro diskuzi, kde odpovídala na dotazy občanů i zástupkyně Ministerstva pro místní rozvoj, paní Hana Pejpalová. Ze strany občanů byl velmi zřetelný zájem o využití těchto dotací, nicméně žádost musí vždy schválit statutární orgán bytového družstva nebo společenství vlastníků jednotek, a proto musí obyvatelé zóny přesvědčit své správce, aby dotační možnost využili. Zápis z tohoto veřejného projednání bude v nejbližších dnech dostupný v sekci Integrovaný plán rozvoje města – IPRM IOP: Neštěmice – Sídliště Mojžíř.