Veřejnost diskutovala o budoucím rozvoji města

Veřejnost diskutovala o budoucím rozvoji města
27.6.2013
V Informačním středisku města ve středu proběhlo první veřejné projednání k připravované Strategii rozvoje města na období 2015 – 2020.

Účastníci byli seznámeni s projektem na přípravu a zpracování Strategie, který je spolufinancovaný z OP Lidské zdroje a zaměstnanost a realizovaný městem prostřednictvím odboru rozvoje města, oddělení strategického rozvoje.

Představili se zástupci vybraného zpracovatele Strategie, jímž se na základě výběrového řízení stala firma MEPCO, s. r. o. Účastníci projednání se dozvěděli o významu strategických dokumentů a základech strategického řízení a byli seznámeni s jednotlivými kroky a aktivitami při přípravě Strategie, především s možnostmi zapojení veřejnosti do celého projektu.

Všichni zúčastnění byli zároveň informováni o strukturovaném dotazníku, zjišťujícím jejich vztah k městu, vnímání jeho pozitiv i negativ a zároveň měli možnost hned na místě dotazník vyplnit. Dotazníky budou vyhodnoceny a souhrnná zpráva bude zveřejněna na webových stránkách města i na facebookové stránce Strategie rozvoje města.

Na závěr projednání zástupci veřejnosti navrhli témata, která by v budoucí strategii města Ústí nad Labem neměla chybět. Hlasováním pak bylo vybráno těchto pět témat: komunikace s občany; řešení sociálně vyloučených lokalit a skupin obyvatel; větší zaměření na opravu stávajícího majetku, údržbu veřejných prostranství, využití brownfields; řešení zápachu z továren; problematika chybějícího autobusového nádraží.

V rámci projektu postupně proběhnou ještě další dvě veřejná projednání, ale náměty od veřejnosti budou přijímány průběžně prostřednictvím webových stránek města či prostřednictvím facebookové stránky projektu. Bližší informace o projektu jsou na stránkách města v sekci Projekty podpořené z EU.