Veřejnosti je k dispozici další nová mapová aplikace HISTORICKÉ MAPY

Veřejnosti je k dispozici další nová mapová aplikace HISTORICKÉ MAPY
8.6.2015
V nové aplikaci je možné vidět historický vývoj krajiny bývalého okresu Ústí nad Labem za posledních 170 let.

Kromě leteckých snímků z roku 1953, 1987 a 1996, státního mapového díla z 50. let a vojenského mapování je zajímavé vyzdvihnout Císařské otisky z roku 1842, které byly v roce 2012 zakoupeny od Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Tyto otisky byly usazovány do souřadnicového systému téměř rok. Výsledkem je bezešvá mapa.

Tímto se město zařadilo do úzké skupiny obcí s rozšířenou působností, které mají tuto bezešvou mapu v takovémto rozsahu (404 km²).

Za upozornění stojí i uličnice, která mapuje vývoj názvů ulic města Ústí nad Labem. Vycházelo se z dokumentu, který vydalo město Ústí nad Labem v roce 1998 pod názvem Ústecká uličnice a jehož autorem je Ivan Grisa.

Aplikace rovněž nabízí pohled na předchozí územní plány města Ústí nad Labem, a to z roku 1996 a 1974, a na vybrané archivní urbanistické studie.

V aplikaci jsou rovněž umístěny odkazy na zajímavé projekty jako jsou:
· Muzeum ÚL - staré fotografie a bombardování,
· retrofoto - projekt gymnázia dr. Václava Šmejkala,
· historie města
· zaniklé obce
· old maps online
Aplikace je k dispozici v sekci MAPY MĚSTA.

Přímý odkaz: http://mapy.mag-ul.cz/flexnew/historie/bin-debug/