Více investorů pro Kampus UJEP

Více investorů pro Kampus UJEP
4.11.2009
Primátor Jan Kubata chce o podpoře města jednat se soukromými subjekty, které vstoupí do komerční části areálu univerzity.

   Vyplynulo to z dnešní konference „Investiční možnosti v areálu univerzitního Kampusu UJEP“, která do Ústí nad Labem přivedla řadu soukromých investorů. Kromě primátora města Jana Kubaty se jí zúčastnila rektorka univerzity Iva Ritschelová či poslanec Petr Gandalovič. Smyslem konference bylo seznámit potenciální investory s rozvojem univerzity, s rozvojem města Ústí nad Labem a hlavně s možnostmi další spolupráce s Kampusem, který by se mohl stát vhodným partnerem pro dlouhodobý rozvoj jejich podnikání.

   „Přáním města je, aby komerční část Kampusu byla plně obsazena. Nabízíme nejen diskusi, ale chceme vám vyjít maximálně vstříc i proto, že Univerzita J. E. Purkyně patří mezi priority města. V současné době studuje v našem městě na 11,5 tisíce studentů a univerzita zaměstnává na 800 lidí“, připomněl ve své prezentaci města Jan Kubata a dodal: „Naše město se dynamicky rozvíjí a myslím si, že pro budoucí investory je podstatné napojení areálu na dopravní síť. Do budoucnosti chceme areál napojit také na městskou hromadnou dopravu a investoři, kteří budou s univerzitou spolupracovat, budou mít vyšší možnost využití evropských fondů“.