Více zeleně na Mírovém náměstí

Více zeleně na Mírovém náměstí
5.3.2010
Centrální Mírové náměstí v Ústí nad Labem se dočká ozelenění. S návrhem přišel náměstek primátora Jan Řeřicha, který tak vyhověl Ústečanům.

   „Na základě požadavků občanů našeho města se podařilo nalézt řešení ohledně umístění zeleně na Mírovém náměstí. Lidé si stěžovali na nedostatek stromů či keřů, které by zkulturnily hlavní náměstí v centru města. Mírové náměstí bylo zrekonstruováno z dotace – proto nebylo a není možné provádět ještě několik let zásahy do stavby. A to mne velmi trápilo. Nakonec, po mnoha jednáních jsme ale našli řešení“, uvedl Řeřicha s tím, že po dohodě s architektem Šrámkem vznikl návrh umístit na náměstí mobilní zeleň. „Náklady nebudou vysoké, a pokud Rada města schválí rozpočtové opatření, nic nebude realizaci nápadu bránit“, dokončil náměstek primátora Jan Řeřicha.