Víkend uzavře silnici pod viadukty ČD

Víkend uzavře silnici pod viadukty ČD
27.6.2008
Od dnešní 19. hodiny do nedělní půlnoci bude úplně uzavřena komunikace U Trati v místech křížení pod viadukty ČD u rondelu pod Větruší.

   K úplné uzavírce komunikace U Trati v místech křížení pod viadukty ČD v nájezdu na kruhovou křižovatku pod Větruší dojde v pátek 27. června od 19 hodin do půlnoci z neděle 29. na pondělí 30. června.

   Důvodem uzavírky je realizace finálních povrchů komunikace U Trati v rámci rekonstrukce ulice Malá Hradební. Zhotovitel se tímto omlouvá řidičům za případné komplikace způsobené tímto nezbytným opatřením.

   Objízdné trasy budou značeny. Osobní automobily mohou využít trasy z ulice Přístavní směrem do centra ulice Předmostí a Velká Hradební, nebo z kruhové křižovatky po ulici Střelecká, Žižkova přes městskou část Předlice zpět do centra. Při výjezdu z centra pak opačně. Automobily nad 7 tun využijí stávajících a v současné době již značených tras z ulice Přístavní směrem do centra ulice Předmostí a Důlce, nebo z kruhové křižovatky po ulici Střelecká, Žižkova přes městskou část Předlice zpět do centra. Při výjezdu z města pak opačně.